Urodził się 10 lipca 1976 r. Lutnictwa uczył się w latach 1991-1996 w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem. Był też uczniem w klasie akordeonu oraz skrzypiec w Szkole Muzycznej II st. im. F. Chopina w Nowym Targu. W 2002 r. ukończył studia w klasie lutnictwa artystycznego prof. A. Krupy w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Tytuł magistra sztuki w zakresie lutnictwa artystycznego uzyskał na podstawie przedstawionych skrzypiec wykonanych według własnej stylistyki, przeprowadzonej konserwacji lakieru na instrumentach smyczkowych oraz pracy pisemnej "Zagadnienia związane z retuszem i konserwacją lakieru w instrumentach lutniczych", którą napisał pod kierunkiem prof. A. Łapy.

               Od 2000 r. jest członkiem Związku Polskich Artystów Lutników z siedzibą w Warszawie, a od 2002 prowadzi samodzielną pracownię lutniczą w Poznaniu.

 

     Brał udział w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach lutniczych, m. in. w Paryżu, Cremonie, Moskwie, Dolnym Kubinie, Mittenwaldzie, Malcie oraz w Poznaniu. Podczas  studiów w 2000 roku zaprojektował i wykonał własne, współczesne, asymetryczne skrzypce, które nazwał secesio. W 2005 roku powstał zmodyfikowany i udoskonalony projekt skrzypiec secesio. W 2009 roku instrument ten otrzymał najwyższą punktację pod względem walorów dźwiękowych w IV Ogólnopolskim Konkursie Lutniczym im. W. Kamińskiego w Poznaniu. Za skrzypce secesio w 2018 roku na Międzynarodowym Konkursie Lutniczym, który odbył się na Malcie otrzymał wyróżnienie i najwyższą ocenę w kategorii instrumentów asymetrycznych.

          Wykonał też wiele skomplikowanych korekt (napraw) starych instrumentów, retuszy lakieru oraz ich konserwacji. 

          

                                                                         Życiową pasją obok lutnictwa jest malarstwo oraz rzeźba
 
 
 
 
 
 
 
2015     I miejsce i złoty medal w kategorii skrzypiec w VI  Międzynarodowym Konkursie Lutniczym                                              Violino Arvenzis w Dolnym Kubinie (Słowacja)

2014     Dyplom  za  najlepsze  walory  dźwiękowe  w  kategorii  skrzypiec  4/4  udział  w  finale  oraz  wyróżnienie                                       skrzypiec secesio  - model własny  w  V  Ogólnopolskim Konkursie Lutniczym im. Włodzimierza Kamińskiego                                  w Poznaniu

2014     uczestnictwo w II etapie Międzynarodowego Konkursu Lutniczego w Mittenwaldzie (Niemcy) oraz udział                                         w wystawie po konkursowej

2011    Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu "Młoda Polska"

2009    Nagroda specjalna za najwyżej ocenione walory dźwiękowe skrzypiec secesio - model własny udział                          w finale w IV Ogólnopolskim Konkursie Lutniczym im. W. Kamińskiego w Poznaniu

2007     I miejsce pod  względem  dźwiękowym  w  kategorii  skrzypiec  w  II  Międzynarodowym  Konkursie  Lutniczym                  Violino Arvenzis  w Dolnym Kubinie oraz udział w wystawie po konkursowej

          II miejsce w ogólnej punktacji w II Międzynarodowym Konkursie Lutniczym w Dolnym Kubinie (Słowacja)      

2006     uczestnictwo w II etapie XI Międzynarodowego Konkursu Lutniczego im. H. Wieniawskiego w Poznaniu                     oraz udział w wystawie po konkursowej

2006     uczestnictwo w II etapie Międzynarodowego Konkursu Lutniczego w Cremonie (Włochy) oraz udział w wystawie                           po konkursowej

2004     uczestnictwo w II etapie Międzynarodowego Konkursu Lutniczego w Paryżu (Francja) oraz udział w wystawie po                      konkursowej

2004     III  i  IV  miejsce  oraz dyplom  uznania za najwyższe  walory dźwiękowe w kategorii altówek w III Ogólnopolskim                      Konkursie  Lutniczym im. W. Kamińskiego w Poznaniu

2002     otwarcie pracowni lutniczej w Poznaniu

2002    Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu - studia dzienne wydział instrumentalny.                               Dyplom ukończenia studiów oraz tytuł magistra sztuki w zakresie lutnictwa artystycznego

2002     VIII   miejsce  i  wyróżnienie  w  kategorii  altówek  w  IV  Międzynarodowym  Konkursie  Lutniczym  im.                                        P. Czajkowskiego w Moskwie

2001      VII miejsce pod względem dźwiękowym  w  X  Międzynarodowym  Konkursie  Lutniczym im. H. Wieniawskiego                        w Poznaniu  - skrzypce są własnością Kolekcji Ministerstwa Kultury  i Dziedzictwa Narodowego

2000     otrzymanie członkostwa Związku Polskich Artystów Lutników z siedzibą w Warszawie

1999     VII miejsce i wyróżnienie w kategorii skrzypiec w II Ogólnopolskim Konkursie Lutniczym im. W. Kamińskiego                              w Poznaniu

1997     Państwowa Szkoła Muzyczna II- go st. im. F. Chopina w Nowym Targu specjalność akordeon, skrzypce                                       instrument dodatkowy

1996     Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem ukończone maturą oraz                                        egzaminem dyplomowym z tytułem zawodowego plastyka - lutnika

1996     Państwowa Szkoła Muzyczna I-go st. im. M. Karłowicza w Zakopanem ukończona egzaminem                                      dyplomowym w zakresie gry na akordeonie, skrzypce instrument dodatkowy 

 

 

 
 

2000- © Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright MATinternet   ::   Powered by AntCms